Lespakketten

Lestarieven Praktijkopleidingen 2023 (rijbewijs B). Alle tarieven zijn inclusief 21% BTW.


Per 1 juni 2020 geeft Piet 2x per maand een theorieweekend inclusief cursusmateriaal. Dit is gratis voor leerlingen die bij Verkeersschool Piet Koster autorijles nemen en voor leerlingen die zich aanmelden voor een lespakket.
En een theorieboek is niet nodig. Ook in 2023 een stukje extra service.
Een optimale voorbereiding voor je theorie- en autorijexamen.
Een theorieweekend is alleen mogelijk bij voldoende animo. Deelname is in groepjes van 4 - 6 personen.

Ook voor individueel theorieles is deze service gratis voor de cursist die autorijles volgt bij Verkeersschool Piet Koster.


Lespakket A (basis) € 1379,00   Lespakket B € 1829,00   Lespakket C (compleet) € 2279,00
20 lesuren (60 minuten)   30 lesuren (60 minuten)   40 lesuren (60 minuten)

Theorie weekend

gratis  

Theorie weekend

gratis  

Theorie weekend

gratis
1x praktijkexamen     1x praktijkexamen     1x praktijkexamen  
1x tussentijdse toets verplicht   1x tussentijdse toets verplicht   1x tussentijdse toets verplicht
1x theorie examen   1x theorie examen   1x theorie examen
Theorietotaalpakket gratis   Theorietotaalpakket gratis   Theorietotaalpakket gratis
Theoriecursusvragen gratis   Theoriecursusvragen gratis   Theoriecursusvragen gratis
Klassikaal theorie via Skype gratis   Klassikaal theorie via Skype gratis   Klassikaal theorie via Skype gratis
Praktijkbegeleiding via Skype gratis   Praktijkbegeleiding via Skype gratis   Praktijkbegeleiding via Skype gratis
               
Dus zelfs een theorieboek aanschaffen hoeft niet.          
               
Lespakkettarief (60 min.) € 45,00   Rijopleiding in stappen (RIS)   Lespakket Rijopleiding in Stappen voor B € 2304,00
Lespakkettarief (90 min.) € 67,50   RIS TussenTijdse Toets € 200,=   40 uur RIS lespakket (60 minuten)
Tussentijdse toets € 200,00   RIS praktijkexamen € 238,=  

RIS werkboek

 
Praktijkexamen € 238,00   RIS werkboek € 25,=   Toets 3 / tussentijdse toets verplicht
Theorieexamen C.B.R. € 41,00         Praktijkexamen personenauto (B)
Toeslag theorie-examen engels € 5,50  

Theorie weekend

gratis   Theorie examen
Toeslag theorie-examen avond/weekend € 5,00   Theoriecursusvragen gratis   Theorietotaalpakket gratis
Toeslag theorie-examen extra tijd € 12,35   Klassikaal theorie via Skype gratis   Theoriecursusvragen gratis
Individueel theorie-examen C.B.R. € 99,00   Praktijkbegeleiding via Skype gratis   Klassikaal theorie via Skype gratis
Faalangstexamen € 300,=         Praktijkbegeleiding via Skype gratis
Lesprijs proefles categorie B, 60 min. € 45,00            
Lesprijs proefles categorie B, 90 min. € 67,00         De RIS opleiding bestaat uit 4 praktijktoetsen. De eerste 2 toetsen doe je bij je RIS-opleider. De derde toets doe je bij het CBR(TTT) en de vierde toets is het officiŽle praktijkexamen. Hier ben je extra goed op voorbereid.
           
           

CBR Tarieven 2023:


De gemiddelde stijging van de tarieven komt op 3,1 procent en ligt daarmee ruim onder de consumentenprijsindex. Deze index lag op het moment van het berekenen van de nieuwe tarieven (over een periode van de afgelopen 12 maanden) op 6,6 procent, maar laat zich lastig voorspellen als gevolg van diverse wereldcrises en dreigende recessie.


Een theorie-examen voor rijbewijs A, B en AM kost volgend jaar € 41,00. Een praktijkexamen voor de auto kost volgend jaar € 3,25 meer en een Gezondheidsverklaring voor de medische beoordeling is vastgesteld op € 41,00.


Klant als uitgangspunt

De tarieven van het CBR zijn ook in 2023 kostendekkend en zonder winstoogmerk. Het CBR is blij dat het ook dit jaar bij een gematigde tariefstijging kan blijven, gezien de hoge kosten die onze klanten op andere terreinen ondervinden. Het CBR heeft bij het berekenen van de tarieven rekening gehouden met wensen en behoeften van de verschillende klantgroepen: particulieren, professionals en mensen die via een mededeling bij het CBR terechtkomen. Deze nieuwe benadering vloeit voort uit de strategische koers waarin het CBR de omslag doormaakt van uitvoerder naar publieke dienstverlener. Tot nu toe werd bij het berekenen van de tarieven uitgegaan van de producten per divisie van het CBR. (bron.cbr)


De verhoging van de CBR examentarieven voor 2023 zijn al in de lespakketten opgenomen. Prijswijzigingen voorbehouden (i.v.m. brandstofprijzen).

De tarieven voor lespakketten gelden alleen bij vooraf betaling.


Het praktijkexamen of tussentijdse toets dienen betaald te zijn voordat deze aangevraagd worden.
Als je een lespakket neemt moet het volledig betaald zijn voor je rijexamen gaat doen. Je mag een lespakket in (max) 3 termijnen betalen.

Je hoeft geen administratiekosten en inschrijfgeld rente te betalen en ook geen intake te doen voor de lespakketten, je lest gewoon voor het lestarief tot je examen.
Samenvattend: Geen onverwachte kosten door een transparant, helder, kostenplaatje.


Verkeersschool Piet Koster hanteert een lesovereenkomst.


Vanaf 1 maart 2021 moeten kandidaten een rijschool machtigen om een theorie-examen A, AM of B bij het CBR te reserveren. De verandering is bedoeld om het proces veilig en betrouwbaar te maken, aldus het CBR. Kandidaten kunnen ook nog altijd zelf online een examen reserveren.

De Gezondheidsverklaring vult je zelf in. Want het gaat om uw persoonlijke gegevens en die zijn vertrouwelijk. Op Mijn CBR logt u in met DigiD met de extra controle via SMS of App. Heeft u nog geen DigiD met sms-controle of App? Vraag die dan aan op www.digid.nl. Beantwoord de vragen van de Gezondheidsverklaring en betaal via iDeal (€ 41,50).


Verkeersschool Piet Koster © 2023