Het rijexamen, het theoriexamen, en de tussentijdse toets

Een kandidaat rijdt een deel van de examenrit zonder aanwijzingen van de examinator. Het ‘zelfstandig route rijden’ kan op drie manieren worden uitgevoerd: - naar een markant punt rijden of de borden volgen richting een opgegeven richting; - meerdere routeopdrachten tegelijk (clusteropdracht); - met behulp van een navigatiesysteem. De examinator bepaalt vooraf hoe de kandidaat het onderdeel ‘zelfstandig rijden’ moet uitvoeren. Dit meldt hij de kandidaat aan het begin van de examenrit. Als er geen navigatiesysteem in de lesauto aanwezig is, of als de kandidaat er niet mee heeft leren werken, dan beperkt de keus zich tot de eerste twee varianten. Het zelfstandig rijden zal minimaal tien tot maximaal vijftien minuten van het examen in beslag nemen. De totale examentijd blijft hetzelfde. Het bereiken van het juiste eindpunt is overigens geen doel op zich, wel de wijze waarop de kandidaat zijn verkeerstaak uitvoert.


Nieuw onderdeel: Bijzondere manoeuvres.

Er is met opzet voor de term bijzondere manoeuvres gekozen om het verschil aan te geven met de huidige bijzondere verrichtingen. Het vernieuwde rijexamen kent drie bijzondere manoeuvres: een omkeeropdracht, een parkeeropdracht en een stopopdracht.


Omkeeropdracht.

Bij de omkeeropdracht krijgt de kandidaat al rijdende te horen dat hij de weg in tegenovergestelde richting moet gaan volgen. De kandidaat kiest zelf de plaats en de wijze waarop hij keert. Hij kan dit doen via een halve draai, steken of een bocht achteruit. De kandidaat moet laten zien dat hij op basis van een goede inschatting van de verkeerssituatie tot een adequate oplossing komt.


Parkeeropdracht.

De examinator kan ook kiezen voor een parkeeropdracht in een straat of op een parkeerterrein. Hierbij krijgt de kandidaat de opdracht om de auto zo dicht mogelijk bij een opgegeven locatie te parkeren. Dit kan bijvoorbeeld de ingang van een winkelcentrum zijn. Ook hier bepaalt de kandidaat zelf hoe hij de parkeeropdracht uitvoert.


Stopopdracht.

Verder is een stopopdracht mogelijk. Daarbij moet de kandidaat zo kort mogelijk achter een ander voertuig stoppen, om aansluitend vooruitrijdend weer aan het verkeer deel te nemen. Dit kan zowel aan de linker- als rechterzijde van de rijbaan. Hierbij is het van belang dat de kandidaat een juiste inschatting heeft van de lengte van de neus van de auto. Van deze drie kiest de examinator er twee. Daarnaast kan de examinator steekproefsgewijs de hellingproef laten uitvoeren. Bij de uitvoering van de bijzondere manoeuvres is niet alleen het technische aspect belangrijk. Er wordt vooral ook gelet op de keuzes die daaraan vooraf gaan, zoals de plaats, het moment en de wijze waarop de kandidaat de opdracht uitvoert.


Nieuw onderdeel: Gevaarherkenning door situatiebevraging.

Bij dit nieuwe onderdeel wordt de kandidaat na uitvoering van een verkeerssituatie gevraagd waarom hij dat op die manier heeft gedaan. Wat of hoe heeft de kandidaat de situatie opgelost en welke afwegingen heeft hij hierbij gemaakt? Het onderdeel wordt al voor de verkeerssituatie aangekondigd. Zo wordt duidelijk dat het niets te maken heeft met het wel of niet goed uitvoeren van de verkeerstaak.


Nieuw onderdeel: Zelfreflectie.

Voor het examen vult de kandidaat een vragenlijst in, bijvoorbeeld thuis of tijdens de rijlessen. Die lijst geeft hij aan het begin van het examen aan de examinator. Deze bekijkt de antwoorden pas nŠ de examenuitslag en bespreekt samen met de kandidaat de antwoorden. Van belang hierbij is dat de kandidaat een realistisch beeld heeft van zijn eigen capaciteiten en beperkingen als automobilist. Zelfreflectie heeft als doel om het gedrag van de aspirant rijbewijsbezitter op een positieve manier te beïnvloeden. Het is echter geen vaardigheid en wordt daarom niet in de beoordeling meegenomen.


Nieuw onderdeel: Milieubewust rijgedrag.

Voor een beter milieu en voor de eigen portemonnee is het belangrijk dat automobilisten milieubewust autorijden, dus volgens de principes van Het Nieuwe Rijden. Milieubewust rijgedrag wordt in het vernieuwde rijexamen als een afzonderlijk item beoordeeld. Hierbij wordt vooral gekeken naar het anticiperend rijgedrag, zoals het rijden met een constante snelheid en het maximaal gebruikmaken van het rollend vermogen van de auto. Dit draagt niet alleen bij aan vermindering van het brandstofgebruik, het heeft ook een positieve invloed op veilig rijgedrag. Aan dit onderwerp wordt ook in het vernieuwde theorie-examen extra aandacht besteed (BRON C.B.R).

 

Het theorie-examen voor de personenauto bestaat per 1 maart 2009 uit drie onderdelen.

Het eerste onderdeel is nieuw:

 

Verkeersinzicht Bij de vragen over verkeersinzicht gaat het niet zozeer over wat in de wet geregeld is, maar vooral wat in een bepaalde situatie verstandig is om te doen. Gevaarherkenning Het onderdeel gevaarherkenning is nieuw. En telt mee per 1 maart 2009 voor de uitslag van je theorie-examen. De gevaarherkenningsvragen beantwoord je door aan te geven wat je in deze situatie zou doen:

 

Het theorie-examen bestaat uit ja/nee vragen, meerkeuze vragen, open vragen en gedragskeuzevragen (bij gevaarherkenning). De vragen worden gesteld bij beelden van verkeerssituaties op grote tv-monitoren. Je kunt ze daarop ook meelezen. Je beantwoordt de vragen met drukknoppen in de tafel.

Vanaf 1 maart 2009 slaag je voor het vernieuwde theorie-examen als:


Tussentijdse Toets.

De tussentijdse toets is een rijtest die verloopt als een echt examen. Een examinator van het CBR beoordeeld tijdens de T.T.T. hoe het met je rijvaardigheid is gesteld. Tijdens de toets worden alle examenonderdelen onder de loep genomen en getoetst volgens de officiŽle exameneisen. Je instructeur rijdt mee en de toets duurt even lang als een echt rijexamen. Omdat de tussentijdse toets hetzelfde verloopt als het examen weet je precies wat je straks bij het examen te wachten staat. De toets is een kans bij uitstek om alvast te wennen aan de examensituatie. Nervositeit wordt zo bij veel kandidaten weggenomen.


Vrijstelling voor bijzondere verrichtingen voor het eerste autorijexamen.

Je kunt voor het onderdeel bijzondere verrichtingen , zoals fileparkeren of bochtje achteruit, vrijstelling verdienen op het eerstvolgende examen. Daarvoor hoeven niet alle onderdelen tijdens de toets vlekkeloos te verlopen. Wel moet je over de bijzondere verrichtingen een positief advies krijgen. Onderzoek heeft uitgewezen dat een tussentijdse toets de kans op slagen aanmerkelijk vergroot.


Gericht naar je rijexamen werken.

Na afloop van de toets krijg je van de examinator een adviesformulier mee. Hierop zijn dezelfde onderwerpen opgenomen als op uitslagformulier van het examen. Per examenonderdeel brengt de examinator een advies uit je kunt aan de hand van het formulier precies zien aan welke onderdelen je nog moet werken. Zo ga je met een scherpe focus op bepaalde verbeterpuntjes je rijexamen tegemoet.


Wanneer een tussentijdse toets?

De instructeur bepaalt samen met jou het tijdstip van de toets. Het mag duidelijk zijn dat een toets niet zinvol is aan het begin van de opleiding . Het is verstandig om op driekwart van de opleiding de tussentijdse toets af te leggen.


DE TUSSENTIJDSE TOETS GEWOON DOEN!!!!


Verkeersschool Piet Koster © 2020